Book et oplæg om Flipped Classroom

Det er vigtigt for os at et oplæg giver mere end bare ideer – men kan måles i et konkret udbytte. Alle oplæg bliver derfor tilpasset den givne målgruppe og I inddrages i planlægningen.

Vores målsætning er ikke at “lære andre” hvordan de skal undervise, men at inspirere til hvordan undervisningen kan tænkes anderledes i en kontekst som rammer jeres hverdag.

Gennem oplægget giver vi tid og rum til interaktion, personlige spørgsmål og refleksion. Vi kommer for at levere viden, men tror på at vi også kan få ligeså meget med derfra som I får!

 

 

oplaeg2