Forsinket video

Hvordan kan teknologi inddrages i undervisningen, uden det bliver omdrejningspunktet for læringen?
Læs hvordan video kan anvendes til at frigøre viden, når eleverne har behovet og motivationen for at modtage den.

Læs mere