Eleverne laver ikke hjemmearbejde før timen

Når elevernes hjemmearbejde består af video og et spørgeskema vil det motivere flere end en fagtekst eller opgaver vil.

Det som sker i undervisningen bygger videre på hjemmearbejdet og derfor vil eleverne gerne være forberedte så de kan deltage aktivt.

Hvordan ser det rigtige Flipped Classroom ud?

Det “rigtige” Flipped Classroom findes ikke. Grundlæggende handler det om at lave en elev-centreret undervisning.

Eksempelvis ved at flytte læreroplægget udenfor timen og bruge læreren som vejleder.

Hvad hvis en elev ikke har lavet hjemmearbejde inden undervisningen?

Den elev som ikke har forberedt sig kan lave hjemmearbejdet i starten af timen. Herefter kan eleven tilgå de aktiviteter som læreren har forberedt.

Derved forstyrrer det ikke de andre elever, når alle ikke er forberedte.

Flipped Classroom giver meget hjemmearbejde til eleverne

En god video varer 2 – 5 minutter og spørgeskemaet tager 10 minutter at udfylde – eleverne skal derfor bruge 15 min på hjemmearbejdet.

Normalt hjemmearbejde som læsning og opgaveløsning tager minimum den samme tid.

Hvad med de elever som ikke trives i Flipped Classroom?

Varier mellem flere undervisningsmetoder.

De elever som ikke lærer godt gennem video kan i stedet læse en fagtekst og derefter besvare spørgeskemaet.

Andre elever har det bedre med lærerstyret undervisning, så sørg også for at tilgodese dem.

Tager det lang tid at lave en video?

De første videoer på 2 – 5 min vil højst sandsynligt tage flere timer at lave, men accepter at det er en del af processen!

Du skal lære at optage og bruge videoer – og på et tidspunkt tager det ikke længere tid at optage læreroplægget på video end det tager at forberede det til timen. Det handler om finde sig egen stil, for derefter at effektivisere processen.

Kan jeg bruge andres videoer?

Hvis en anden har lavet en video som passer til de læringsmål og aktiviteter du har planlagt, så ja.

Men vær kritisk når du vælger at bruge andres videoer – elever foretrækker generelt videoer med deres egen lærer.

Hvordan finder jeg tiden til at lave videoer?

Videoerne bliver en naturlig del af din forberedelse, som når du før har planlagt et læreroplæg. Det gode ved en video er at den kan bruges flere gange – så når du først har lavet en god video kan den genanvendes flere gange.

Gå flere lærer sammen og hjælp hinanden så i får det bedste resultat og optimerer processen.

Hvordan bruger jeg tiden i timen?

Timerne skal bruges til at anvende den viden som eleverne har med sig fra hjemmearbejdet. Se de muligheder du har når der er mere tid i timen.

Planlæg aktiviteter der er differentierede og sørg for at have samtaler med alle elever.

Lav også mere komplekse forløb hvor eleverne arbejder problemløsende med projektarbejde og cases.

Hvordan ved jeg at eleverne laver deres hjemmearbejde?

Når eleverne besvarer det online spørgeskema vil du vide hvem der har forberedt sig.

Med mere tid i undervisningen når du rundt til alle elever, herved får du også hurtigt et indtryk af hvilke elever som laver hjemmearbejdet.

Vigtigst af alt kan dine samtaler med eleverne give dig inspiration til, hvad der vil få dem til at lave hjemmearbejdet.

Hvordan forbereder jeg min undervisning?

Med mere tid i klassen skal du tænke anderledes under forberedelsen. Prøv eksempelvis at bruge 70/30:

  • 70 % af undervisningstiden er elev-centreret – 30 % er lærer-centreret.
  • Brug 70 % af forberedelsestiden til at planlægge hvordan eleverne skal lære og 30 % på hvad der skal læres.
Flipped Classroom er ikke en ny undervisningsmetode

Der er intet nyt i at sætte eleverne i centrum for undervisningen.
Med Flipped Classroom forsøger du at bruge it til at gøre eleverne selvstændige når de lærer. Det handler om at bruge teknologi for læringens skyld.
Eksempelvis flytter du læreroplæget udenfor undervisningen og derfor er der mere tid i timen.

Bliver læreren overflødig?

Læreren bliver ikke overflødig i Flipped Classroom. Det handler om at bruge lærerens kompetencer på den bedste måde sammen med eleverne. Derfor skal du nu være vejleder for dine elever gennem lærer-elev samtaler og sørge for hele tiden at tilpasse den undervisning som finder sted.

Kan jeg selv lave en god video til mine elever?

Du kan sagtens selv lave gode videoer – men kun hvis du inddrager dine elever. Gør det til en fælles proces.

Få også inspiration og feedback fra kollegaer, familie, venner og ved at dele dine videoer på sociale medier.

Kan alle lærer bruge Flipped Classroom?

Flipped Classroom er for lærer som vil have en ny rolle i undervisningen og mere tid med eleverne.

Du skal acceptere at være vejleder og lade eleverne få mere indflydelse på timen.

Og så må du ikke være bange for at lave fejl foran dine elever!

Flipped Classroom er ikke for de lærere som vil være i centrum for timen og som mener at lærer-elev rollerne ikke kan udlignes.

Kan det bruges på alle klassetrin?

Flipped Classroom har de samme fordele i indskolingen som i udskolingen. Men det er klart at det kræver en anden tilgang i lavere klassetrin.

Det kan ikke forlanges at en elev fra indskolingen kan lave hjemmearbejde med samme selvstændighed som ældre elever. Så det kræver at de yngre elever får mere støtte fra læreren og andre elever. Så med mere tid i undervisningen passer Flipped Classroom også til yngre klassetrin.

I Flipped Classroom laver eleverne ikke andet end at se video

Det er en klar misforståelse at eleverne i Flipped Classroom kun ser video og ikke bruger tid med læreren og andre elever. Video er slet ikke en nødvendigt for at lave Flipped Classroom.

Der er mulighed for at eleverne kan bruge videoerne fra hjemmearbejdet under aktiviteterne i timen, og derved arbejde mere selvstændigt. Videoerne er en metode til at frigøre tid i undervisningen, så eleverne kan være aktive.

Flipped Classroom løser alle mine problemer

Som alle andre metoder i undervisningen er Flipped Classroom ikke svaret på alle problemer. Du skal fortsat tage bevidste valg og ikke bare følge én metode. Men det er en vej til at skabe fokus på det som undervisningen virkelig handler om: Eleverne.

Eleverne bliver asociale i Flipped Classroom

Aktive elever er også elever som kommunikerer. Det er en stor del af Flipped Classroom at eleverne vurderer og anvender deres viden i sammenspil med andre – både klassekammerater, lærer og personer uden for skolen.

Flipped Classroom giver mere tid og derfor kan der bruges ekstra tid på sociale aktiviteter i timen.